İnsan Kaynakları Nedir?

0
Paylaşım
9
Görüntülenme

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları, işe alım ve performanstan ücretlendirme ve kariyer gelişimine kadar iş yerinde çalışanlarla ilgili konuların ele alınması sürecini ifade etmektedir.

Bu makalede “İnsan Kaynakları Nedir?” sorusuna değineceğiz ve insan kaynakları hakkında bilgi vereceğiz.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları işe alma, işe uyum, tazminat ve yan haklar gibi yapısal ve yasal sütunlara ve kültürel etkilere bakar. Çalışanların memnuniyeti, üretkenlik ve çeşitlilik gibi çalışanları ilgilendiren işlerle de ilgilenmektedir.

1) Personel Temini

İnsan kaynakları veya genel adıyla İK denince akla gelen ilk şey işe personel temin etmek gelir.

İnsan kaynakları; iş hakkında iyi yetenekleri belirlemek, bütçeleri belirlemek, özgeçmiş kontrolleri yapmak, ücret ve faydaları tartışmak için işe alım uzmanlarıyla çalışmayı gerektirir. Ayrıca işçi hakları, ayrımcılık ve daha fazlasıyla ilgili bulunulan ülkenin mevzuatına nasıl uyulacağını bilmek için iş hukuku konusunda bilgili kişilerden oluşmalıdır.

İnsan kaynakları ayrıca, yeni bir işe alıma sürecini şirkete entegre etme sürecini de denetlemekle yükümlüdür. Bu denetim; eğitim hazırlamayı, ekipman sağlamayı, gerekli yazılıma erişimi ve ekip tanıtımlarını da içermektedir.

İnsan kaynakları çalışanları, yeni çalışanların işlerinde aranan kişiler olduğuna karar vermek ve çalışanın şirkette uzun vadeli başarısını sağlamakla görevlendirilmiştir.

Bu konuda Microsoft’un 2021 yılında paylaştığı verilere göre yeni işe alınanların yöneticilerinin aktif bir rol oynaması durumunda işe alım deneyimlerinden memnun olma olasılıklarının 3,5 kat daha fazla olduğu fark edilmiştir. Bu yüzden, insan kaynakları orta ve büyük şirketlerde olmazsa olmaz bir departman haline gelmiştir.

2) Personel İlişkileri

Bir iş ve yönetim dergisi olan HBR araştırması, çalışanların %89’unun işlerinden memnun olmadığını buldu. %85’inin refahlarının azaldığını ve %56’sının iş taleplerinin arttığını keşfetmiştir.

İnsan kaynakları için bu veriler bir endişe kaynağıdır. Çünkü bu veriler, doğrudan yüksek yıpranmaya yol açabilir. İnsan kaynakları uzmanları, bu sorunları anketler, toplantılar ve diğer yöntemlerle belirlemek ve ardından bunları ele almak için sistemleri devreye sokmakla görevlidir.

Bu sorumluluklara ek olarak iş ilişkilerindeki çatışmaların çözümü, iş yerinde işveren ve çalışan ilişkilerinin sağlanması bir diğer önemli sorumluluklardır. Anlaşamayan iki çalışan arasındaki sürtüşmeden tutun cinsel taciz iddiasına kadar yaşanabilecek her türden çatışma, insan kaynaklarının çözüm bulması gereken çatışmalardır.

İnsan kaynakları, bu iddiaları araştırmak ve herkes için güvenli bir iş yeri sağlamak için uygun önlemleri almakla görevlendirilmiştir.

Çatışmanın ötesinde, şeffaflığı teşvik etmek ve netliği teşvik etmek için insan kaynakları tarafından bir iletişim standardı da belirlenmelidir. Bu standartlar, yöneticiler ve raporlar arasında haftalık zorunlu bire bir toplantılar, aylık verim toplantıları, üç aylık değerlendirme toplantıları ve daha fazlasının düzenlenmesi gibi çeşitlendirilebilir.

3) Öğrenme ve Gelişim

Glint’in 2021 verilerine göre öğrenme ve büyüme fırsatlarına sahip olmak, istisnai bir çalışma ortamını tanımlayan en önemli faktör olduğu belirlenmiştir. Bu ankette ayrıca, iş kültürlerine yüksek puan veren çalışanların işte mutlu olma olasılıklarının %25 ve bulundukları şirkette çalışmayı önerme olasılıklarının %31 daha fazla olduğu keşfedilmiştir. Bu nedenle çalışanların gelişimine yatırım yapmak, bir şirketin kâr oranlarını doğrudan etkileyebilir.

Bulunulan pozisyon ile ilgili kurslar hazırlamak veya bu kurslara fon sağlamak, üçüncü taraf sağlayıcılara erişim sağlamak ve yönetim eğitimine ev sahipliği yapmak gibi yatırımlar işverenler tarafından sağlanmalıdır. Bu programlar hayata geçirildikten sonra insan kaynakları, etkinliklerini değerlendirmeli ve gerektiğinde değişiklik yapmalıdır.

4) Performans Yönetimi

İnsan kaynakları performans ölçütlerinin belirlenmesi, programların gözden geçirilmesi, yönergelerin yönetilmesi ve daha fazlasını içeren önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu gibi ölçütlerin belirlenmesi ve takip edilmesinden insan kaynakları sorumludur.

5) İş Kültürü

Bir şirketin iş kültürü; şirketin iş yapma şeklini tanımlayan değerler, inançlar ve davranışlar dizisini belirler.

İş kültürü her türlü şirkette çok önemlidir çünkü çalışanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarından müşterilere nasıl hizmet ettiklerine kadar bir şirketin her yönünü etkiler. Mutsuz çalışanlar, hâliyle mutsuz müşteriler yaratır.

İnsan kaynakları, çalışanların ne istediğini ve neyi önemsediğini bulmak ve bunları şirket kaynaklarıyla dengelemekle sorumludur. 2020 yılında paylaşılan bir Glint raporunda aidiyet duygusu, öğrenme ve büyüme fırsatlarının arkasında iş kültürünün ikinci en yüksek itici gücü olduğunu bulmuştur. İnsan kaynakları ayrıca bu aidiyet duygusunun sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürmelidir.

Son olarak;

İşletme içindeki personel alımından iş kültürüne kadar işletmeyi düzenleyen ve denetleyen insan kaynakları, işletmenin en önemli varlıkları olan çalışanların başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmasını sağlayan bir departmandır.

Bu makalede “İnsan Kaynakları Nedir?” sorusuna değindik ve insan kaynakları hakkında bilgi verdik. Umarız makaleyi keyifle okumuşsunuzdur.

Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.